Çevre Politikası

Sisel; çalışma alanı olan ısı kontrol cihazları, zaman röleleri, dijital potansiyometreler, ve devir hız ölçer cihazlarının üretim faaliyetlerinde, çevrenin en az oranda etkilenmesine ve kirlenmenin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul etmiştir. İmalat ve Ar-Ge bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak şirket kalite politikalarımızın çevre ile ilgili önemli bir parçasıdır. Bu politika çerçevesinde, Sisel çevre alanında genel şirket hedeflerini belirlemiştir;

1. Kanunlara ve mevzuata uyumluluk

Sisel; taahhüt ettiği projelerde, yasal ve diğer şartlara ait çevre mevzuatını inceler tüm bu yaptırımları tam olarak yerine getirir.

2. Doğal kaynakları korumak

Sisel; tüm taahhüt işlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

3. Atıkları ve emisyonu kontrol altında tutmak

Sisel; yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek katı ve tehlikeli atıkları ile oluşacak emisyonu kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.

4. Bilinçlendirme ve katılım

Sisel; kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirmenin yanısıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.

5. Çevre kirliliğini önleme

Sisel; uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler. Çevre politikalarımızın tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi boyutunda şirketimiz katılımı sadece çalışanlarını değil tüm tedarikçileri ve işbirlikçilerini de gerektirir. Bu esaslara dayanarak; Sisel tüm proje ve faaliyetlerinde Çevre mevzuatlarına topyekün ve sistematik şekilde uyumu sağlamakla ve bunun için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Please choose your preferred language.
Switch to English