Endüstri için Işık - Farklı uygulama alanları farklı ve projeye özel çözümler gerektirir. Aydınlatma çözümleri için en önemli gereklilikler mutlaka kontrol edilmelidir.

Özellikle endüstri sektörü için aydınlatma gittikçe önemini arttırmaktadır. Aydınlatma çözümleri; maliyetleri düşüren, görsel konforu geliştiren, verimliliği arttıran, güvenliği sağlayan ve çevrenin korunmasına katkıda bulunan özellikte olmak zorundadır. LED aydınlatma sistemlerinin baş döndürücü gelişimi doğru bir planlama ve aydınlatma tasarımını zorlaştırmaktadır; ancak ışığın her geçen gün daha akıllı sistemler ile kontrol edilebilir ve esnek olması kullanıcılara birçok avantajı da beraberinde sunar. Bu kapsamda uygulama alanlarına göre en önemli aydınlatma gereklilikleri doğru değerlendirilmeli ve güncel standartlar kontrol edilmelidir.

Standartlar
Aydınlatma sistemlerinin kurulumunda ve tasarımında çeşitli standart ve yönetmelikler göz önünde bulundurulmalıdır. En önemlileri, planlama ve kurulum için temel standartları içeren EN 12464; binalarda aydınlatma için minimum enerji gereksinimlerini içeren EN 15193 olarak ön plana çıkmaktadır. İlgili standartların yanı sıra iş güvenliğine yönelik direktifler de mutlaka değerlendirilmeli ve dikkate alınmalıdır. AB direktiflerince 2015 yılının ortalarından itibaren verimsiz cıva buharlı ampullerin yasaklanması ile beraber aydınlatma gereksinimleri için enerji verimli ve çevre dostu uygulamalar için en azından bir adım daha atılmıştır.

ENEC+ Yeni Performans Sertifikası
Bugüne kadar LED çözümlerin ekonomik performansları, üretici firmaların belirtmiş olduğu değerlere göre hesaplanabilmekteydi. IEC performans standartları ile LED modüllerin ve LED ışık kaynaklı armatür verilerinin daha şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak üzere ENEC+ sertifikasının oluşumu sağlanmıştır. Enec+ üretici firmaların spesifikasyonlarının doğruluğunu teyit eden bir performans göstergesidir. Trilux, aydınlatma sektörünün öncü firması olarak bu standartlara uygun olarak yeni teknolojilerle ürünlerinin tasarımını ve gelişimini sağlamaktadır.

Ekonomik verimlilik
Trilux aydınlatma sistemleri, yüksek enerji verimliliği ve düşük bakım işletme masrafları ile ekonomik verimlilik sağlayacak yapıda geliştirilmektedir. Konvansiyonel ışık kaynaklı ürünler yerine LED ışık kaynaklı ürünlerin kullanılması; aydınlatma kontrol sistemlerinin projelere dahil edilmesi ile %85’e varan enerji tasarrufları proje niteliklerine göre sağlanabilir. Bu yüksek tasarruf oranları yatırım geri dönüşüm sürelerini de kısaltmaktadır.

Sürdürülebilirlik
LED aydınlatma çözümleri sadece ekonomik değil aynı zamanda ekolojik bir kazanımdır. Enerji verimliliği küresel ısınma gazlarının emisyonunun azaltılmasına önemli bir katkı sağlar ve firmaların sürdürülebilirlik politikalarının güvenilir bir şekilde kanıtlamalarını sağlar.

Işığın kalitesi - Verimliliği arttırır, güvenliğe katkı sağlar, hataları azaltır
Araştırmalar, konvansiyonel tipte sadece temel aydınlatma gereksinimlerini sağlayan kurulumlara göre projeye özel geliştirilen aydınlatma çözümlerinin verimliliği arttırdığını ve kaza oranlarını düşürdüğünü göstermektedir.

Aydınlatma Kontrolü
Işık her geçen gün daha akıllı ve esnek bir hale gelmektedir. Yüksek performanslı aydınlatma kontrol sistemleri gün ışığından daha fazla faydalanılmasını sağlamaktadır. Aydınlatma çözümleri network sistemlere kolaylık entegre edilebilir; bilgisayar veya mobil cihazlar ile kolaylıkla kontrol edilebilir.

Trilux Endüstri Aydınlatma Çözümleri Broşürü

Broşürü indirmek için tıklayınız

Daha fazla bilgi için Lighting for industry

Please choose your preferred language.
Switch to English