LED dönüşüm süreci ile birlikte aydınlatma sistemlerinde doğru planlama, doğru karşılaştırma ve doğru değerlendirme...

LED ışık kaynağının aydınlatma sistemlerinde yaratmış olduğu büyük dönüşüm süreci ile birlikte projelerin verimlilik analizleri hayati önem kazanmıştır. LED aydınlatma renovasyon projelerinde veya yeni yapılacak olan projelerde yatırım geri dönüşüm süresini doğru kriterler kullanarak hesaplamak; verileri doğru parametreler kullanarak analiz etmek başarılı bir proje yönetiminin vazgeçilmez adımlarıdır.

Sadece LED ürünler değil bu kapsamda konvansiyonel ışık kaynaklı ürünlerin de değerlendirilerek analiz edilmesi birçok uygulama alanında karşılaşılan bir gerekliliktir. LED aydınlatma sistemlerinin gelişim sürecinin hızla devam etmesi verilerin değerlendirilmesini zorlaştırmakta ve birçok karışıklığı da beraberinde getirmektedir.

Doğru planlama, doğru karşılaştırma ve doğru değerlendirme içinde bulunduğumuz bu değişim süreci ile birlikte her zamankinden daha zordur. Trilux aydınlatma, sürekli gelişim ve yenilikçilik bilincinde “Simplify Your Light” (Işığınızı Netleştirmek) mottosu ile ürün gelişim süreci başta olmak üzere proje sürecinin her aşamasında değişimi ve dönüşümü en doğru şekilde değerlendirmeniz ve verileri doğru analiz etmeniz için de hizmet sunmaktadır.

"Trilux Efficiency Calculator" Verimlilik Analizi Programı ile beş farklı aydınlatma sisteminin ekonomik verimlilik analizini kolayca yapabilirsiniz. Yeni kurulacak aydınlatma sisteminin kazanımının hesaplanması ve raporlanması bu uygulama ile oldukça kolaydır. Örneğin, LED aydınlatma sistemlerinin amortisman süresini hesaplamak ve tüm sistemin hizmet ömrünü yatırım kazancı ile karşılaştırmak mümkündür.

Analiz ve Grafik Raporlama
Tüm veriler girildikten sonra aydınlatma sistemlerinin ekonomik verimlilik analizleri kolayca yapılabilir. Armatür datalarından, bakım işletme ve enerji maliyetlerine kadar birçok parametre ile değerlendirme yapabilirsiniz. Sistem Trilux online ürün kataloğuna entegre bir veri alt tabanına sahip olduğu için tüm ürün bilgilerine güncellenmiş olarak ulaşabilirsiniz. Analize yönelik olarak grafikleri içeren görselli bir raporu da bu programdan kolayca ulaşabilirsiniz.

Kolay Veri Kullanımı
Analiz raporunda özet sonuçlar ile projeye özel olarak değerlendirme yapmanızı sağlayarak karar verme sürecinize destek olacaktır. Enerji verimliliği, karbon dioksit salınımın azalma miktarı, yatırım maliyeti, yatırım geri dönüşüm süresi gibi birçok parametre konusunda bir analiz yapmanız mümkündür.

Programa ulaşmak ve daha fazla bilgi için Trilux Efficiency Calculator linkine tıklayınız veya

Verimlilik analizi konusunda destek almak için proje ekibimiz ile irtibata geçebilirsiniz email için tıklayınız pm.lighting@enda.com.tr

Please choose your preferred language.
Switch to English