Üretim sürecinde Endüstri 4.0’ın etkisi ile akıllı fabrikalar birçok ekonomiyi ve sanayi sektörünü etkilemeye devam etmektedir.

Küresel boyutta yaşanan değişimlere ayak uydurmak ve artan rekabet koşullarında rekabet üstünlüğünü devam ettirmek özellikle üretim sektöründe yeni stratejilerin ve gelişmelerin ön plana çıkmasını zorunlu kılmaktadır.

Endüstri 4.0 ile bir araya gelen bilişim teknolojileri ve endüstri, sadece üretim ve kalite standartlarının geliştirilmesini değil Cihaz Tabanlı İnternet (Internet of Things) bileşeni ile internet bağlantılı akıllı elektronik sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Üretim sürecinde Endüstri 4.0’ın etkisi ile akıllı fabrikalar birçok ekonomiyi ve sanayi sektörünü etkilemeye devam etmektedir.

Bu gelişmeler ışığında şüphesiz ki aydınlatma sistemleri de sürekli olarak değişim ve gelişim süreci içerisindedir. Sensörlerden aydınlatma kontrol sistemlerine ve bulut hizmetlerine kadar aydınlatma sistemleri de Endüstri 4.0 ile gelişimini sürdürmek durumundadır.

Geleceğin endüstrisi için Trilux de sürekli olarak akıllı sistemler geliştirerek aydınlatma sektörünün gelişimine öncülük ederek katkıda bulunmaya devam etmektedir. Aydınlatma sistemleri artık sadece verimlilikleri ile değil akıllı sistemler ile kontrol edilebilirlikleri ve verimliliklerinin sürdürülebilir olmasına göre değerlendirilmelidir.

Aydınlatma endüstrisindeki bu hızlı dönüşüm ile birlikte yeni teknolojiler ve trendler ile dijitalleşen aydınlatma sektörü bu alanda güncel uzmanlığı kaçınılmaz kılmaktadır.

Please choose your preferred language.
Switch to English