EnOcean
  • EnOcean, entegre ışık kontrolü komponenetlerini içeren armatürlerler master armatürler olarak ifade edilir. Örneğin bu ürünler bir adet EnOcean alıcı ve iki adet push buton bağımsız çıkış içerir. Çalışma bataryasız olarak sağlanır ve bazı radyo vericileri ile paralleldir. EnOcean alıcı ayrı olarak da monte edilebilir. İki kontaktlı radyo alıcı (LMS Touch Dim PC) ve sistem aksesuarları (LMS CI BOX, LMS Touch Dim RMC, LMS Touch Dim WCU) mevcuttur.

Please choose your preferred language.
Switch to English